ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ Η UNESCO ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ O ΤΑΡ

Αναμφίβολα η ένταξη των Φιλίππων στα μνημεία διατήρησης της Unesco είναι ίσως η σημαντικότερη επιτυχία για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Για την επιτυχία αυτή συνέβαλαν όλοι οι Δήμαρχοι ξεκινώντας από τον Κωταίδη μέχρι την Τσανάκα. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν μέσα από την ένταξη. Μιλάμε για ένα αρχαιολογικό μνημείο που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και συντήρησης που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνυπάρχει με βιομηχανικούς αγωγούς υψηλής πίεσης (ΤΑΡ).

Διαπιστώνουμε παρά την ομόφωνη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για μια όδευση που δε θα ακυρώνει περιουσίες και αρχαιολογικούς χώρους. Η Δημοτική αρχή ως συνήθως δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της και σιωπηρά αφήνει τους διοικούντες της εταιρείας ΤΑΡ κυριολεκτικά να “αλωνίζουν” αγνοώντας την τοπική κοινωνία.

Πέραν όμως της κραυγής απόγνωσης του Αγροτικού Συλλόγου υπάρχει τώρα με την ένταξη τεράστιο θέμα με την όλη πρακτική που ακολουθείται στην όδευση του ΤΑΡ.

Δηλαδή θα περνάει δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο βαθιά όπως λένε και μέσα από το πεδίο μάχης των Φιλίππων. Πώς θα επιθεωρείται, σε περίπτωση ατυχήματος που θα πάνε όλα τα αρχαιολογικά μνημεία τα γνωρίζει όλα αυτά η Unesco.

Πιστεύουμε πως όχι. Γι’ αυτό Καλούμε τη Δήμαρχο να προστατέψει τη χθεσινή επιτυχία και να διαμηνύσει στη Διοίκηση του ΤΑΡ ότι η όδευση θα γίνει όπως επιθυμεί η τοπική κοινωνία, τελεία και παύλα.

“ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΑΤΑΣΟΥΝ ΔΕΝ ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ”

Κ.Α.Π. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ