ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΔΕΥΑΚ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 5 Μαρτίου 2018 για την εξυγίανση της ΔΕΥΑΚ.

Α: Εξορθολογισμός  του μισθολογικού κόστους.

Καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να έχει μέλλον αν το κόστος μισθοδοσίας ξεπερνά το 40% των εσόδων της. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεργασία του Σωματείου με τη διοίκηση της επιχείρησης. Πρώτα με αναδιάρθρωση του οργανογράμματος για να καλυφθούν τα κενά και να δημιουργηθούν ευελιξίες, ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές στις αποδοχές και τις εργασιακές σχέσεις.

Β: Μείωση του ενεργειακού κόστους.

Αυτό είναι ένα μεγάλο μέγεθος στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και έχει μεγάλα περιθώρια ελαχιστοποίησης τόσο με την κατάργηση ενεργοβόρων διαδικασιών μεταφοράς του νερού, όσο και με την αντικατάσταση των ενεργοβόρων μηχανημάτων.

Γ: Αντικατάσταση του αναχρονιστικού εξοπλισμού.  

Με το πέρασμα του χρόνου λειτουργίας πολλά μηχανήματα γέρασαν και έγιναν αναποτελεσματικά και πολλές διαδικασίες άλλαξαν, με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη αλλαγής του στόλου των μηχανημάτων της επιχείρησης.

Δ: Αύξηση των εσόδων της επιχείρησης και από άλλες πηγές.

Στη συνεχή προσπάθεια εξυγίανσης της επιχείρησης, χρειάζεται η προσφυγή και σε άλλες πηγές εσόδων, όπως είναι η παράλληλη είσπραξη των λογαριασμών της ΔΕΗ και η μελλοντική εμπλοκή στη σχεδιαζόμενη παροχή αερίου στις κατοικίες.

 

Γιατί η αντιπολίτευση δεν πρέπει να είναι στείρα, αλλά εποικοδομητική…

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΑΜΕ

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Κ.Α.Π. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ