ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ Η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ

Είναι γεγονός ότι όποιος κληθεί να απαντήσει εάν προτιμά την απλή αναλογική στις Δημοτικές εκλογές σίγουρα θα απαντήσει με κατάφαση. Είναι όμως έτοιμη η κοινωνία να λειτουργήσει μέσα από σειρά συναινέσεων και συνεννοήσεων ώστε η απλή αναλογική να αποκτήσει νόημα και αξία;

Εδώ πιστεύουμε ότι η απάντηση είναι περισσότερο αρνητική παρά θετική.

Πρέπει ακόμα να μας απασχολεί εάν με την εφαρμογή της απλής αναλογικής οι Δήμοι της χώρας και κυρίως ο Δήμος Καβάλας θα γίνει καλύτερος ή θα αποκτήσει περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία του.

Καλές είναι οι θεωρίες περί αναλογικότητας ή Δημοκρατίας αλλά στην πράξη, αυτοί που «αμπελοφιλοσοφούν» πρέπει να συμφωνούν και να ψηφίζουν σύμφωνα με τη λογική και όχι με το παραταξιακό συμφέρον.

Πόσο αληθινοί είναι αυτοί που δήθεν κόπτονται για την απλή αναλογική αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν ψηφίσει προτάσεις της διοίκησης που χρήζουν απλής λογικής. Πόσα “παρών” και “όχι” έχουν πει στη διοίκηση για πολύ απλά πράγματα και που αυτοί οι ίδιοι  τα ίδια θα αποφάσιζαν αν ήταν διοίκηση αλλά πράττουν διαφορετικά γιατί κυριαρχεί μέσα τους το «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».

Καλές λοιπόν είναι οι δημοκρατικές κορώνες αλλά για να έχουν αξία πρέπει να συνοδεύονται και από συμπεριφορές κοινής λογικής και δημόσιου συμφέροντος.

Ο Δήμος Καβάλας δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γίνει ισχυρός μόνο με την εφαρμογή της απλής αναλογικής πρέπει να προηγηθούν άλλα πράγματα αρμοδιότητες, πόροι κτλ και κυρίως η αλλαγή νοοτροπίας και όπου η αντιπαλότητα σταματά το βράδυ των Δημοτικών Εκλογών και την επόμενη μέρα όλοι να δουλεύουν για το καλό της πόλης.

Η κεντρική διοίκηση εάν πιστεύει στην απλή αναλογική πρέπει πρώτα να την εφαρμόσει στην δικιά της εκλογή και πάνω από όλα να σεβαστεί το αυτοδιοίκητο και να μην λειτουργεί ως χωροφύλακας στα οικονομικά και στις διαδικασίες των Δήμων.

Αν όλα αυτά ισχύουν και οι προθέσεις της κεντρικής διοίκησης ήταν πράγματι σεβασμός στην Δημοκρατία και τη θέληση της τοπικής κοινωνίας δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.

– ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ –

Κανείς όμως δεν πιστεύει μια κεντρική διοίκηση με τις τόσες παλινωδίες της σε κάθε επίπεδο αποφάσεων με επιστέγασμα την εφαρμογή μετωπικών διοδίων, θηλιά κυριολεκτικά για Καβάλα ότι σέβεται τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών.

Επομένως ας εφαρμόσουμε πρώτα την απλή λογική στην πολιτική μας γιατί τότε και μόνο τότε θα έχει αξία και νόημα η απλή αναλογική.

ΠΡΩΤΑ ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

 

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Κ.Α.Π. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ