ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΟΧΙ ΣΤΑ “ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ” ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ…

Είναι γεγονός ότι η πεπατημένη των ΜΚΟ δεν αποτελεί παρά ένα πρόσχημα αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις , στις περισσότερες για να καλυφθούν επιτήδειες διαδικασίες, επιτήδειων ανθρώπων.

Δεν μπορεί να έχει κανείς διαφωνία με την εθελοντική προσφορά μπορεί όμως να έχει μεγάλη διαφωνία όταν στην εθελοντική προσφορά ακολουθείται αδιαφανής διαδικασία τιμολόγησης και κυριολεκτικά ακύρωσης της προσφοράς.

Ξεκάθαρα ναι στις ιδέες και την προσφορά κάθε καλοπροαίρετου συμπολίτη μας νέου ή μεγάλου σε ηλικία. Πρέπει όμως αυτές οι προσκλήσεις για διατύπωση ιδεών και προτάσεων να γίνεται με φανερό τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται σύννεφα και να τυγχάνουν αποφάσεων για υλοποίηση προς όφελος του συνόλου και της πόλης.

Βέβαια για να υλοποιηθεί κάθε ιδέα χρειάζεται και οικονομική κάλυψη, καμία αντίρρηση, αλλά αυτό είναι αποκλειστική δουλειά του φορέα που εγκρίνει την οποιαδήποτε δράση και στη συγκεκριμένη περίπτωση, του Δήμου.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν επιθυμούμε να αποθαρρύνουμε κανένα συμπολίτη μας εθελοντή στην προσφορά δράσεων και ιδεών. Θέλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι η οποιαδήποτε οικονομική στήριξη στην υλοποίηση τους πρέπει να γίνεται με ξεκάθαρο τρόπο και την απόλυτη διαχείριση και απολογισμό πρέπει να πραγματοποιείται από το φορέα που τη διαθέτει.

Ξεκαθαρίζουμε επίσης ότι κάθε ιδέα και δράση πρέπει να τυγχάνει αποδοχής αν αυτή δεν καταστρέφει ή στην καλύτερη περίπτωση δε δημιουργεί ζημιογόνα ατμόσφαιρα σε άλλους χώρους και κλάδους.

Επίσης, καλές οι ιδέες αλλά χρειάζονται το χρόνο τους. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί μια ιδέα και να τύχει ευρείας αποδοχής όχι μόνο από τους Καβαλιώτες αλλά της ευρύτερης περιοχής εντός ή εκτός συνόρων όταν ο χρόνος υλοποίησης είναι λιγότερος από δύο μήνες.

Η προχειρότητα και η βιασύνη αφενός υποβαθμίζουν την ιδέα – προσφορά αφετέρου βάζουν σε υπόνοιες δικαιολογημένες ή όχι τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν δει και λίγα τα μάτια τους.

Μετά από όλα αυτά δηλώνουμε υποστηρικτές κάθε εθελοντικής δράσης και ιδέας αλλά μόνο μέσα από διακριτούς ρόλους, όπου ο εθελοντισμός δε θα έχει καμία σχέση με τη διαχείριση και τον απολογισμό κάθε οικονομικού ζητήματος που θα προκύψει κατά την υλοποίηση της οποιαδήποτε δράσης, αυτό θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση αυτού που χορηγεί την απαιτούμενη οικονομική ενίσχυση της υλοποίησης της δράσης.

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Κ.Α.Π. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ