Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Δ. ΤΣΑΝΑΚΑ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καβάλα, 28.11.18

Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Δ. ΤΣΑΝΑΚΑ.

 

Έχουν περάσει περισσότερο από δύο χρόνια όταν στο Δημ. Συμβούλιο Καβάλας θέσαμε ως θέμα την επιθυμία της οικογένειας του αείμνηστου Δημάρχου Καβάλας Λευθέρη Αθανασιάδη στο να μετονομαστεί η οδός Κύπρου σε οδό Λευθέρη Αθανασιάδη Δήμαρχου Καβάλας.

Αφού μας ταλαιπώρησαν σε απαξιωτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, απάντηση δεν παίρναμε. Όταν ξανά θέσαμε το θέμα μετά από δύο χρόνια μας απάντησαν προφορικά δια μέσου του προέδρου της επιτροπής ονοματοδοσίας ότι δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δε θα πάρει έγκριση από την υπερκείμενη αρχή.

Σήμερα και αφού προηγήθηκαν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που λειτουργεί η διοίκηση Τσανάκα. Η υπερκείμενη αρχή που προφασιζότανε η Δήμαρχος για να κρύψει τη μικροψυχία της απέναντι στο σπουδαιότερο Δήμαρχο που πέρασε από την Καβάλα, έρχεται με την απόφασή της να δεχτεί να μετονομαστεί η οδός Μητροπόλεως και να την ξεγυμνώσει κυριολεκτικά απέναντι στα μάτια κάθε αμερόληπτου Καβαλιώτη.

Μπορεί γεφύρια να πέφτουν, οδοί να μετονομάζονται κυρία Δήμαρχε, αλλά πάντα “το ψέμμα έχει κοντά ποδάρια” που λέει και ο λαός μας.

 

                                     Κ.Α.Π. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ