Ν. Εγνατία 2-1-2019 Δεν έχουμε έλλειψη σε αξιοθέατα, αλλά έχουμε έλλειψη στο τουριστικό μάρκετινκ