Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.