Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας της υπ’ αριθμ 264/2020 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Καβάλας για τη συμμετοχή του σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις