Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο Καβάλας, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)»