: Έγκριση της εγγραφής ως συνδρομητή του Δήμου Καβάλας για το έτος 2020 σε Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων και Ενημερωτικά Δελτία συνδρομή, σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, συνδρομή σε περιοδικά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, συνδρομή σε οργανώσεις, δράσεις, πρακτορεία καταγραφής αναφορών, συνολικού ποσού 10.031,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.