Απόσπαση του μόνιμου υπαλλήλου ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ από το Δήμο Θάσου στο Δήμο Καβάλας