Απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εκθεσιακών πανό (μπάνερ)».