Απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Δώρα – Βραβεία – Κύπελλα- Μετάλλια – Αναμνηστικά Είδη».