ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020