Εργαζοπούλου Καλλιόπη

Ονομάζομαι Καλλιόπη Εργαζοπούλου. Γεννήθηκα στην Καβάλα το 1967 και το 1976
μετανάστευσα με την οικογένεια μου στις Η.Π.Α. στην Πολιτεία Βιρτζίνια. Αποφοίτησα το 1985
από το Computer Learning Center, Springfield, Virginia με την ειδικότητα Χειρίστρια Η/Υ.
Είμαι ιδιωτική υπάλληλος στην Καβάλα από το 1985 έως και σήμερα. Ομιλώ την Αγγλική
γλώσσα ως μητρική.