Πακαταρίδης Ευάγγελος

Πακαταρίδης Ευάγγελος
Απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου
Ελεύθερος Επαγγελματίας,
Ιδιωτικός Υπάλληλος-Χειριστής βαρέων μηχανημάτων- Οδηγός