ΠΟΥΛΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ονομάζομαι Πουλαρινός Βασίλειος του Δήμου και της Μαρίας. Γεννήθηκα στην Καβάλα το 1957 και είμαι κάτοικος του δημοτικού διαμερίσματος Χαλκερού. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο γιούς.

Είμαι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών Καβάλας στην ειδικότητα Μηχανικού Αυτοκινήτων και κάτοχος πτυχίου Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Καβάλας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού. Μετά τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, εργάστηκα από το σχολικό έτος 1985-1986 ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στις Επαγγελματικές Σχολές του Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Καβάλας και από τον Αύγουστο του 1987 έως και σήμερα είμαι μόνιμος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός. Διετέλεσα υποδιευθυντής στο Ι.Ε.Κ. και στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Καβάλας.